Počet záznamů: 1  

Francouzská šlechta v českých zemích

  1. Košťálová, Renata Francouzská šlechta v českých zemích / Renata Košťálová, Vratislav Košťál. -- První vydání. -- Brno : Barrister & Principal, 2021. -- Anotace: Osud původem francouzských šlechtických rodů se prapodivnou shodou okolností protnul s českou historií, aby v našich zemích zanechal dodnes dochované stopy – nejen četné přepychové zámky na venkově a pražské paláce, ale celé kulturní krajiny jako na Novohradsku či Libějovicku v jižních Čechách. Příchod především lotrinské šlechty a rodů pocházejících z někdejšího rakouského Nizozemí přitom souvisel s politickým působením habsburské dynastie na českém trůně, která si jejich služeb vyžádala. V několika vlnách se tak i do našich končin především pro hledání vrtkavého vojenského štěstí dostali Buquoyové nebo Desfoursové. Založili zde svá rozsáhlá dominia, z nichž však do současné doby zbyly pozůstatky jen jediného, toho boskovického, hrabat Mensdorff – Pouilly. Kniha popisuje osudy těch šlechtických rodů, jež jsou spojeny s historickým, těkavě územně proměnným teritoriem historické Francie, katapultované dějinami až do českých zemí. -- ISBN : 978-80-7364-118-4 (brožováno). Košťál, Vratislav 1976- horní třída * Čechy (země) * Francie * dějiny

Počet záznamů: 1