Počet záznamů: 1  

O co se hraje ve sportu?

  1. Pavlas, Tomáš O co se hraje ve sportu? : analýza plánů podpory sportu s ohledem na rovnost žen a mužů / autoři publikace: Tomáš Pavlas, Pavel Jiříček, Sylva Kloboučková. -- [Praha] : Transparency International - Česká republika, [2020]. -- ©2020. -- Název z obálky. -- Staženo z internetu. -- Nad názvem na obálce: Fórum 50%. -- Anotace: Protože většina sportovních dotací se přerozděluje nikoliv na úrovni státu, ale na úrovni krajů a obcí, definujme si pojem „city capture“, který má obdobný význam jako state capture, odehrává se však na komunální úrovni. Analýza zkoumá, zda je pozitivním aspektům sportu (sociální začleňování, resocializace, prevence sociálně patologických jevů, interkulturní výchova) skutečně věnovaná náležitá pozornost a finanční podpora, nebo zda naopak nedochází k jejich „ukořistění“ a upřednostnění výkonnosti a ekonomického profitu. V rámci snahy analyzovat privatizaci a manipulaci veřejného zájmu na komunální úrovni jsme se rozhodli systematicky věnovat jednomu konkrétnímu jevu, a to přerozdělování dotací na podporu sportu obcemi a kraji. Publikace vznikla v rámci projektu CityCapture 2.0 realizovaného Transparency International ČR a Fórum 50 % a podpořeného nadací Foundation Open Society Institute (FOSI). Jiříček, Pavel. Kloboučková, Sylvie. Fórum 50% (sdružení) sport * finance místních úřadů * služba ve veřejném zájmu * rovnost mezi muži a ženami * Česká republika

Počet záznamů: 1