Počet záznamů: 1  

Podpora podnikatelů v souvislosti s pandemií covid-19

  1. Krček, Tereza Podpora podnikatelů v souvislosti s pandemií covid-19 : (v České republice, Německu a Rakousku) / Tereza Krček, Daša Smetanková. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2021. -- (Srovnávací studie ; č. 2.120). -- Název z obálky. -- Na obálce: březen 2021. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Anotace: Studie se zabývá programy určenými na přímou podporu podnikatelům (kompenzace) v souvislosti s omezením jejich činnosti v důsledku koronavirové pandemie, které byly připravené na celorepublikové (vládní resp. spolkové) úrovni. Srovnávaná je pomoc podnikatelům v Rakousku, Německu a České republice. Zaměřuje se na přímou podporu malým a středním podnikatelům, ať už určenou přímo na fixní náklady (Rakousko nebo Německo, v ČR zejména sektorové programy), nebo univerzálním plošným příspěvkem (Česká republika). Smetanková, Daša. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 2.1200 covid * epidemie * podpora podnikání * státní podpora * hospodářská podpora * osoba samostatně výdělečně činná * malé a střední podniky * Česká republika * Německo * Rakousko

Počet záznamů: 1