Počet záznamů: 1  

Automobilismus a česká společnost

  1. Štemberk, Jan, 1977- Automobilismus a česká společnost / Jan Štemberk, Ivan Jakubec, Bohuslav Šalanda. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2020. -- Anotace: Autoři se zaměřili na fenomén automobilismu z hlediska české (československé) společnosti od konce 19. století po počátek 21. století. Automobil sledují v několika rovinách: od jeho využití jako dopravního prostředku, přes jeho interakci s okolím až po obraz v kulturním světě. Snahou autorů bylo zachytit i změny probíhající po roce 1989. -- ISBN : 978-80-246-4757-9 (brožováno). Jakubec, Ivan, 1960-. Šalanda, Bohuslav, 1948- automobil * dopravní prostředek * volný čas * dějiny * Rakousko-Uhersko * Československo * Česká republika

Počet záznamů: 1