Počet záznamů: 1  

Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století

  1. Pazderský, Roman, 1988- Historik Wácslaw Wladiwoj Tomek a české dějepisectví 19. století / Roman Pazderský. -- Vydání první. -- Praha : Archiv hlavního města Prahy, 2020. -- (Documenta Pragensia. Monographia ; volumen 38). -- Anotace: Historik a politik W. W. Tomek (1818–1905) byl svým způsobem u všeho velkého, čím české dějepisectví i společnost v 19. století prošly. Proto se psaní souborné práce o Tomkovi může v jistých ohledech podobat psaní syntézy celého českého 19. století, přinejmenším alespoň dějin tehdejší historiografie. Přestože se text této knihy soustředí primárně na zkoumání Tomkova myšlenkového světa, jeho obraz je záměrně situován na pozadí širokých společenských, politických, kulturních i čistě biografických souvislostí, které ve svých vzájemných vazbách umožňují Tomkovi v hermeneutickém smyslu rozumět. Povaha kontextuální biografie autorovi nedovoluje ulpívat na pouhém deskriptivním výkladu Tomkova života a díla, ale v prostoru širokého kontextuálního pole tomkovských témat jej vede k mnohem hlubším interpretačním úvahám. K nim patří např. snaha promýšlet místo Tomkova díla v tradici českého myšlení o dějinách, spojené zejména s procesem utváření české národní identity v 19. století, či pokus o zcela novou konceptualizaci českého dějepisectví 19. století jako celku. -- ISBN : 978-80-86852-89-8 (vázáno). *2Documenta Pragensia. Monographia ; volumen 380 Tomek, Václav Vladivoj (1818-1905) * historie * politik * vědecký pracovník * životopis * Čechy (země) * 19. století

Počet záznamů: 1