Počet záznamů: 1  

Dějiny Komunistické strany Československa IV

  1. Kocian, Jiří, 1956- Dějiny Komunistické strany Československa IV : (1969-1993) / Jiří Kocian, Jaroslav Pažout, Tomáš Vilímek, Stanislav Balík, Vít Hloušek. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2020. -- Anotace: Komunistická strana Československa sehrála v dějinách Československa významnou roli, po druhé světové válce dokonce klíčovou. Jako první se do rukou čtenářům dostává svazek IV., věnovaný rozmanitým aspektům její činnosti a působení v období tzv. normalizace (1969–1989) a v transformačním období na počátku devadesátých let dvacátého století. Kniha není pouze pokusem o komplexnější a kritické shrnutí dosavadního stavu výzkumu o vývoji KSČ v tomto čtvrtstoletí. Jejím cílem je rovněž seznámit odbornou veřejnost a zainteresované zájemce s řadou nových či dosud méně známých poznatků a též nabídnout podněty k zamyšlení či přispět k řešení dosud nezodpovězených otázek. -- ISBN : 978-80-200-3174-7 (vázáno). Pažout, Jaroslav, 1974-. Vilímek, Tomáš, 1976-. Balík, Stanislav, 1978-. Hloušek, Vít, 1977- Komunistická strana Československa * politická strana * období normalizace v Československu * dějiny * politický režim * Československo * 70. léta 20. století * 80. léta 20. století * 90. léta 20. století

Počet záznamů: 1