Počet záznamů: 1  

Modernizace na pokračování

  1. Štaif, Jiří, 1951- Modernizace na pokračování : společnost v českých zemích (1770-1978) / Jiří Štaif. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2020. -- (Edice historické myšlení). -- Anotace: Kniha je věnována problematice sociálních a politických dějin českých zemí od konce 18. století do vzniku první československé republiky. V úvodních kapitolách autor zkoumá dopady osvícenského myšlení na proměnu městské i venkovské society a postupné společenské změny v době předbřeznové. Ve stěžejních částech knihy klade důraz na rozvoj občanské společnosti, na pozvolné pronikání liberalismu do politiky i do většinově konzervativního myšlení. Spolu s tím sleduje rozvoj českého, ale zároveň i německého národního a kulturního povědomí s důrazem na jeho dopady na ekonomické a politické otázky každodenního života. Stranou přitom nezůstávají ani témata dělnické otázky či ženské emancipace. Zásadní roli v procesu modernizace společnosti spatřuje v činnosti veřejných intelektuálů, kteří určovali společenský diskurz a formulovali nové ambice české society. -- ISBN : 978-80-257-3216-8 (vázáno). *2Edice historické myšlení0 společensko-hospodářské poměry * občanská společnost * Čechy (země) * dějiny

Počet záznamů: 1