Počet záznamů: 1  

Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě druhořadé volby?

  1. Charvát, Jakub, 1985- Volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019: stále ještě druhořadé volby? / Jakub Charvát, Pavel Maškarinec. -- 1.vydání. -- Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2020. -- (Politologická řada ; svazek č. 78). -- Vydáno ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. -- Anotace: Publikace se zaměřuje na analýzu a průběh voleb do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019. Zkoumaná problematika je přitom nahlížena z několika různých výzkumných perspektiv, a sice institucionálně-procedurální v podobě srovnávací analýzy nastavení volebního systému pro evropské volby v Česku, politicko-komunikační v podobě pojednání o politické komunikaci a kampaních hlavních českých politických stran před těmito volbami, či volebně-geografické v podobě analýzy prostorového rozložení voličské podpory hlavních českých politických stran. Právě kombinace těchto přístupů, při jejich zarámování do konceptu voleb druhého řádu, přináší ucelený pohled na volby do Evropského parlamentu v Česku v roce 2019, a přispívá tak k pochopení jejich výsledků. -- ISBN : 978-80-7325-502-2 (CDK ; brožováno). -- 978-80-7561-248-9 (UJEP ; brožováno). Maškarinec, Pavel, 1975-. *2Politologická řada ; svazek č. 780 politická strana * volební kampaň * volební výsledky * evropské volby * evropský volební systém * Evropský parlament * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1