Počet záznamů: 1  

Mýtus republiky

  1. Květina, Jan, 1986- Mýtus republiky : identita a politický diskurz raněnovověké polské šlechty / Jan Květina. -- Červený Kostelec : Pavel Mervart, 2019. -- (Russia Altera ; svazek 33. Slavika ; svazek 18). -- Tisková chyba v názvu ediční řady, správně má být: Slavica. -- Anotace: V kontrastu s tradičním narativem polské historické identity, který je obvykle zatížen mnohými stereotypy, pasujícími tamní šlechtické předky do rolí zpupných feudálů, fanatických katolíků, romantických válečníků či dionýských pijanů, přináší tato kniha realističtější obraz polského šlechtického světa. Snaží se totiž pochopit mentalitu aristokratických elit 16. a 17. století. Zatímco v prvních dvou částech knihy autor zkoumá možnosti zasazení kontur dobového polského myšlení i související politické kultury do rámce tradice evropského republikanismu, třetí část přináší unikátní detailní vhled do ideového světa šlechtických politiků a literátů. Právě v jejich pestré literární tvorbě se ukazuje, že šlechtičtí tvůrci i navzdory protichůdným mocenským zájmům, rozdílným žánrům či dokonce odlišnému historickému kontextu sdíleli totožný ideál svobodné smíšené vlády a dobrého občanství, díky čemuž mohly polské elity v raném novověku žít svým vlastním mýtem – mýtem republiky. -- ISBN : 978-80-7465-412-1 (vázáno). *2Russia Altera ; svazek 33.0 horní třída * národní nezávislost * politický režim * Polsko * 16. století * 17. století

Počet záznamů: 1