Počet záznamů: 1  

Zločin mučení a lidská práva

  1. Matiaško, Maroš, 1983- Zločin mučení a lidská práva / Maroš Matiaško. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2020. -- (Právní monografie). -- Anotace: Po stručném historickém exkurzu se publikace zaměřuje na právní pojem mučení a detailní rozbor jednotlivých znaků tohoto zločinu. U zločinu mučení, a obecněji u špatného zacházení, se překračuje problém subjektu a autor se ptá obecněji po roli státu, čímž se dostává k problematice pozitivních povinností. Na podkladě teorie a praxe nabízí ucelený přehled těchto specifických povinností a definuje jejich základní rysy, které mají důležitý aplikační potenciál. V kontextu mučení jako formy špatného zacházení je pro autora důležitá otázka odpovědnosti v konfrontaci s obětí. Proto se dále podrobně zabývá problematikou náprav. Na podkladě bohaté judikatury poukazuje na komplexnost systému hmotněprávních reparací a na možnosti jejich využití. A nakonec v závěru se věnuje kritice české i slovenské právní úpravy a způsobu, jak je špatné zacházení kriminalizováno. -- ISBN : 978-80-7598-791-4 (brožováno). *2Právní monografie0 mučení * lidská práva * právní věda

Počet záznamů: 1