Počet záznamů: 1  

Strategie civilního procesu

  1. Rozehnal, Aleš, 1970- Strategie civilního procesu / Aleš Rozehnal. -- 3. rozšířené vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. -- Anotace: Publikace je příručkou pro práci advokáta v civilním soudním řízení. Zabývá se tím, do jaké míry může být jeho zastupování zájmů klienta konfrontační, jaký má mít vztah k soudci a jak by měl v soudní síni vystupovat. Popsány jsou i techniky ovlivňující, jak se advokát chová a vypadá, advokátní etiketa a dekorum. Publikace rozebírá formální stránky žaloby a závěrečného návrhu, jejich strukturu a jazyk, jakož i jejich správný přednes. Těžiště práce spočívá v rozboru důkazního řízení, a to zejména svědecké výpovědi. Důkladně je analyzována osobnost svědka a typologie svědků přátelských, neutrálních, zaujatých a nepřátelských. Závěr publikace je věnován vyjednávání advokáta při mimosoudním řešení sporu a vystupování advokáta před médii v rámci civilního soudní řízení. -- ISBN : 978-80-7380-798-6 (brožováno). občanskoprávní řízení * výslech svědka * znalecký posudek * advokát * schopnost komunikace * Česká republika

Počet záznamů: 1