Počet záznamů: 1  

Nepotřebný východ?

  1. Novotný, Lukáš, 1979- Nepotřebný východ? : strany a stranické systémy nových spolkových zemí Německa / Lukáš Novotný. -- Vydání 1. -- Praha : Academia, 2018. -- (Společnost ; sv. 27). -- Anotace: Politické strany a stranické systémy nových spolkových zemí Německa prošly od roku 1990 do současnosti řadou významných vývojových změn. Tato publikace sleduje tyto proměny a zaměřuje se na úroveň voleb do zemských sněmů. Ty jsou s ohledem na silnou pozici federalismu v Německu důležitou součástí vládnutí. Práce nejprve popisuje teoretická východiska, z nichž se zde vychází. Následuje etapizace vývoje stranických systémů od roku 1990 do současnosti. Poté je vždy jedna kapitola věnována každé z pěti spolkových zemí, kterým se zde věnujeme, Braniborsku, Durynsku, Meklenbursko-Předním Pomořansku, Sasku a Sasko-Anhaltsku. Závěrečná kapitola přináší komparaci těchto spolkových zemí a poznatky jsou konfrontovány s výsledky tzv. starých spolkových zemí. -- ISBN : 978-80-200-2899-0 (Academia ; brožováno). -- 978-80-7561-135-2 (Univerzita J.E. Purkyně. Ústí nad Labem ; brožováno). *2Společnost ; sv. 270 politická strana * politické zaměření * regionální volby * bývalá NDR * Braniborsko * Durynsko * Meklenbursko-Přední Pomořansko * Sasko * Sasko-Anhaltsko * Německo * 90. léta 20. století * 1. desetiletí 21. století * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1