Počet záznamů: 1  

Zákon o geologických pracích

  1. Vícha, Ondřej, 1976- Zákon o geologických pracích : komentář / Ondřej Vícha. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2019. -- (Komentáře Wolters Kluwer). -- "Právní stav publikace je k 1.1.2020"--Rub titulní stránky. -- Anotace: Komentář je praktickým návodem k získání oprávnění k provádění geologických prací a dále čtenáře provede všemi právními povinnostmi spojenými s projektováním, prováděním a vyhodnocením geologických prací, včetně sankcí při přestoupení těchto povinností. Výklad pomůže čtenáři zorientovat se v provazbách na prováděcí vyhlášky, kterých je v případě zákona o geologických prací více než deset. Úplná znění prováděcích předpisů jsou pro přehlednost součástí knihy jako její příloha. Komentář reflektuje také transpozici předpisů Evropské unie, zejména směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitého. -- ISBN : 978-80-7598-743-3 (brožováno). Česko. Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu (1988, novela 2017. *2Komentáře Wolters Kluwer0 geologie * průzkum nerostných surovin * důlní produkty * nerostné zdroje * komentář k zákonu * legislativa * Česká republika

Počet záznamů: 1