Počet záznamů: 1  

Letos musíme být spokojenější než loni!

  1. Krátká, Lenka, 1969- Letos musíme být spokojenější než loni! / Lenka Krátká. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. -- (Orální historie a soudobé dějiny). -- Anotace: Kniha se věnuje tématu transformace firemní kultury v českém prostředí, konkrétně v tuzemských pobočkách zahraničních korporací, jež byly nově zakládány po roce 1989 a staly se vzorem pro etablování „západní“ firemní kultury v tuzemském kontextu. Oproti jiným publikacím, jež vnímají firemní kulturu jako nástroj řízení a zlepšování výkonu organizace, tato práce reflektuje problematiku firemní kultury z hlediska zaměstnanců a zaměstnankyň. Na základě orálněhistorického výzkumu (rozhovory s lidmi ze všech úrovní firemní hierarchie) autorka hledá odpověď na otázku, zda a jakým způsobem neoliberální hodnoty zakořeněné v nadnárodní korporátní kultuře proměnily (a proměňují) nejen sféru pracovní, ale také chování a prožívání jednotlivců v životě mimopracovním, soukromém. -- ISBN : 978-80-246-4385-4 (brožováno). *2Orální historie a soudobé dějiny Česká republika * 90. léta 20. století * 1. polovina 21. století * podniková kultura * zaměstnanec * pracovní podmínky * zaměstnavatel

Počet záznamů: 1