Počet záznamů: 1  

Hospodaření s vodou v krajině

  1. Hospodaření s vodou v krajině (konference) (2019 : Třeboň, Česko) Hospodaření s vodou v krajině : sborník abstraktů z mezinárodní konference : Třeboň 13.-14. června 2019. -- [Praha] : Nakladatelství Českého hydrometeorologického ústavu, 2019. -- Nad názvem: Česká bioklimatologická společnost, z. s.; Asociace pro vodu v krajině České republiky, z.s.; ENKI, o.p.s.; Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.; Slovenská bioklimatologická společnost; Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.; Výskumný ústav rastlinnej výroby; Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno; CREA Hydro&Energy, z.s.. -- 120 výtisků. -- Anotace: Rok 2018 se opět projevil, podobně jak tomu bylo v posledních letech, extrémními projevy sucha, nedostatkem srážek a následně vody v krajině. Je nutné hledat cesty, jak ovlivnit fáze oběhu vody v naší krajině, jak napravit negativní zásahy člověka, ale také jak dalším předcházet, abychom měli v naší krajině dostatečné množství vody. Proto je třeba věnovat pozornost podstatě výskytu povodní, sucha i zásahů do krajiny, vyvodit závěry a stanovit komplexní řešení. Tento sborník přináší abstrakty příspěvků odborníků na konferenci, jejímž cílem bylo předání nejnovějších poznatků. -- ISBN : 978-80-87577-89-9 (brožováno). Česká bioklimatologická společnost. Asociace pro vodu v krajině České republiky. ENKI (společnost). Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy Praha. Slovenská bioklimatologická spoločnosť. Mendelova univerzita. Zahradnická fakulta. Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin. Výzkumný ústav rostlinné výroby. Výskumný ústav rastlinnej výroby. Český hydrometeorologický ústav. Pobočka Brno. CREA Hydro&Energy (klastr) voda * zpracování vody * vodní zdroje * vodní tok * spodní voda * změna klimatu * sucho * zemědělská půda * zemědělská politika * les * hydrologie * Česká republika * Slovensko * 1. polovina 21. století

Počet záznamů: 1