Počet záznamů: 1  

Opravné prostředky

  1. Opravné Opravné prostředky : civilní proces z pohledu účastníka / Karel Svoboda. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2020. -- (Praktická knihovna). -- Anotace: Publikace nabízí srozumitelný výklad o odvolání a mimořádných opravných prostředcích v civilním řízení. Radí, jak napsat a odůvodnit odvolání, co lze nebo už není možné prokazovat v odvolacím řízení nebo zda a za jakých okolností odvolací soud bude rozhodnutí soudu prvního stupně přezkoumávat i z jiných než v odvolání uvedených důvodů. Stranou pozornosti nezůstávají ani složitější témata, jako je provázanost výroků napadeného rozhodnutí a její vliv na rozsah odvolacího přezkumu, poučovací povinnost odvolacího soudu o tom, že by mohl rozhodnout i jinak, nebo zda účastníci mají právo i v odvolacím řízení přijít s dalšími skutečnostmi a důkazy s odůvodněním, že je v řízení před soudem prvního stupně nemohli vznést „bez své viny“. -- ISBN : 978-80-7400-774-3 (vázáno). *2Praktická knihovna0 občanskoprávní řízení * civilní soud * rozsudek * odvolání * Česká republika

Počet záznamů: 1