Počet záznamů: 1  

Otevřená data

  1. Nováková, Markéta Otevřená data : přínosy, nástroje hodnocení, základní informace o právní úpravě a povinné subjekty ve vybraných státech / Markéta Nováková. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020. -- (Srovnávací studie ; č. 5.391). -- Název z obálky. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Na obálce: leden 2020. -- Anotace: Publikace se zaměřuje na fenomén publikování otevřených dat, což jsou strukturované informace shromážděné veřejnou správou, které jsou zveřejňovány ve formě, která umožňuje jejich další využití ze strany obyvatelstva a soukromého sektoru. V úvodní části jsou shrnuty přínosy otevírání dat a principy vysvětlující, jak by otevřená data měla vypadat. Dále publikace nabízí srovnání nejznámějších indexů, které ve světě měří využívání otevřených dat publikovaných veřejnou správou dle jednotlivých států. Představena je i situace ve vybraných státech světa se zaměřením na identifikaci relevantní právní úpravy a subjektů, které jsou povinny otevřená data poskytovat. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.3910 sběr dat * zpracování dat * e-government * Evropská unie * členský stát EU * Brazílie * Norsko

Počet záznamů: 1