Počet záznamů: 1  

Přípravné řízení dnes a zítra

  1. Přípravné řízení dnes a zítra (konference) (2019 : Plzeň, Česko) Přípravné řízení dnes a zítra : sborník příspěvků z konference pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. června 2019 / Tomáš Gřivna, Hana Šimánová (eds). -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. -- Anotace: Autoři seznamují s kritickým zhodnocením některých nenaplněných zákonodárcových ambic z minulosti, problematickými aspekty současné právní úpravy, aktuálně projednávanými legislativními návrhy i již existujícím návrhem rekodifikované úpravy přípravného řízení. Některé nově navrhované instituty jsou v publikaci podrobněji představeny. -- ISBN : 978-80-7380-787-0 (vázáno). Gřivna, Tomáš, 1975-. Šimánová, Hana. Unie obhájců České republiky. Západočeská univerzita. Právnická fakulta trestní řízení * soudní řízení * státní zástupce * soudní dokazování * solicitor * advokát * právo na obhajobu * výslech

Počet záznamů: 1