Počet záznamů: 1  

Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948-1989

  1. Zítek, Adam Lexikon nejvyšších představitelů československé justice a prokuratury v letech 1948-1989 / Adam Zítek, Jaroslav Pažout a kol. -- Vydání první. -- Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. -- Seznam zkratek. -- Anotace: Publikace přináší základní informace o profesním, společenskopolitickém i osobním životě lidí stojících v čele jejich nejvyšších orgánů justice v letech 1948-1989. Cílem lexikonu je posloužit odborníkům i zájemcům z řad laické veřejnosti zabývajícím se problematikou komunistické justice a prokuratury, případně se státi odrazovým můstkem k dalšímu biografickému výzkumu. -- ISBN : 978-80-88292-36-4 (vázáno). Pažout, Jaroslav, 1974- soudní systém * státní zástupce * životopis * slovník * Československo * 40. léta 20. století * 2. polovina 20. století