Počet záznamů: 1  

Autorské právo a práva související

  1. Srstka, Jiří, 1958- Autorské právo a práva související : vysokoškolská učebnice / Jiří Srstka a kolektiv autorů: Jan Barták, Tomáš Dobřichovský, Pavel Koukal, Rudolf Leška, Pavel Mates, Petr Prchal, František Púry, Petra Skřejpková, Vladimír Smejkal, Ivo Telec, František Vyskočil, Petra Žikovská. -- 2. aktualizované vydání. -- Praha : Leges, 2019. -- (Student). -- Anotace: Autoři předkládají systematický výklad jednotlivých institutů právního odvětví, které v poslední době nabývá stále více na důležitosti. Nové vydání reaguje především na vývoj unijní úpravy, představovaný tzv. směrnicí o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu. Tato směrnice má být do českého právního řádu implementována do 7. 6. 2021. Do té doby je nezbytné pěstovat znalost jejího obsahu, aby pak byla o to lépe její harmonizace v českém autorském zákoně či občanském zákoníku chápána. -- ISBN : 978-80-7502-386-5 (brožováno). Barták, Jan. Dobřichovský, Tomáš, 1974-. Koukal, Pavel, 1979-. Leška, Rudolf, 1984-. Mates, Pavel, 1947-. Prchal, Petr, 1974-. Púry, František, 1958-. Skřejpková, Petra, 1960-. Smejkal, Vladimír, 1955-. Telec, Ivo, 1959-. Vyskočil, František, 1965-. Žikovská, Petra. *2Student0 autorské právo * duševní vlastnictví * Česká republika