Počet záznamů: 1  

Srovnání právní úpravy eutanazie a asistované sebevraždy ve vybraných státech

  1. Nováková, Markéta Srovnání právní úpravy eutanazie a asistované sebevraždy ve vybraných státech / Markéta Nováková, Marta Krausová. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2019. -- (Srovnávací studie ; č. 5.389). -- Název z obálky. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Na obálce: listopad 2019. -- Anotace: Cílem publikace je přinést aktuální informace o právní úpravě eutanazie a asistované sebevraždy v zemích Evropy a některých vybraných státech světa. Úvodní část práce je doplněna o přehled základní judikatury Evropského soudu pro lidská práva v této oblasti. Publikace poskytuje dostupná statistická data o reportovaných případech, kdy byla uskutečněna aktivní eutanazie nebo asistovaná sebevražda ve sledovaných zemích. Dále představuje srovnání právní úpravy ve vztahu k lékařům a lékařským pracovníkům se zaměřením na jejich možnost odmítnout provést eutanazii nebo asistovat pacientům při ukončování jejich života. Část publikace se také věnuje otázce, zda mohou pacienti ze třetích zemí a jejich příbuzní cestovat za účelem ukončení jejich života do zemí, kde je tento postup umožněn. Krausová, Marta. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.3890 eutanazie * legislativa * Švýcarsko * Nizozemsko * Belgie * Lucembursko * Kanada * Spojené státy * Austrálie

Počet záznamů: 1