Počet záznamů: 1  

Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci

  1. Simon, Pavel, 1975- Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci / Pavel Simon. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- (Právní praxe). -- Anotace: Publikace je praktickým průvodcem pro každého, kdo potřebuje zjistit, jestli má proti státu nárok na náhradu škody nebo nemajetkové újmy způsobené výkonem veřejné moci (nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem). Na základě vybraných ustanovení Listiny základních práv a svobod, doktríny odpovědnosti státu za porušení práva EU, zákona č. 82/1998 Sb. a odpovídající judikatury Nejvyššího soudu a Ústavního soudu provádí čtenáře jasným algoritmem, na jehož konci čtenář nalezne odpověď na uvedenou otázku. V případě, že půjde o odpověď kladnou, nasměruje čtenáře k tomu, jakým způsobem, u koho a dokdy musí nárok uplatnit. -- ISBN : 978-80-7400-768-2 (brožováno). *2Právní praxe0 správní odpovědnost * veřejná správa * orgány veřejné správy * soudní řízení * Česká republika

Počet záznamů: 1