Počet záznamů: 1  

Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou

  1. Maršíková, Jolana, 1964- Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou / Jolana Maršíková. -- 6. aktualizované a doplněné vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. -- (Pro praxi). -- Na rubu titulní stránky: 6. aktualizované a doplněné vydání, ve Vydavatelství Aleš Čeněk 3. vydání. -- Přehled souvisejících právních předpisů. -- Obsahuje rejstřík. -- Anotace: Publikace dává odpovědi na otázky, jak podat insolvenční návrh, jak má věřitel uplatnit v insolvenčním řízení svoji pohledávku a jak může vykonávat v průběhu insolvenčního řízení práva s pohledávkou spojená. Vysvětluje, jaké jsou rozdíly mezi řešením úpadku konkursem, oddlužením a reorganizací, jaké povinnosti má dlužník v závislosti na způsobu řešení úpadku a jak jsou pohledávky věřitelů podle způsobu řešení úpadku uspokojovány. Publikace se rovněž snaží objasnit problematičtější situace vyvolané insolvenčním řízením (například střet insolvenčního, nalézacího a exekučního řízení, postavení spoludlužníků a ručitelů dlužníka v insolvenčním řízení, režim nových dluhů dlužníka v oddlužení apod.). -- ISBN : 978-80-7380-766-5 (brožováno). *2Pro praxi0 solventnost * konkurz * dluh * vyrovnání s věřiteli

Počet záznamů: 1