Počet záznamů: 1  

Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017

  1. Kotrusová, Miriam, 1971- Podmínky realizace intervencí a (vybraných) programů APZ a způsoby hodnocení jejich účinnosti perspektivou zaměstnanců ÚP ČR v roce 2017 : dílčí podkladová studie II. / Miriam Kotrusová, Jan Kubát, Danica Schebelle, Helena Marešová, Marie Táborská, Jana Váňová. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2019. -- Nad názvem: Evropská unie, Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost. -- Anotace: Podkladová studie se zabývá regionálním aspektem realizace vybraných intervencí aktivní politiky zaměstnanosti, a to veřejně prospěšných prací, společensky účelných pracovních míst a rekvalifikací. Po části popisující metody sběru a analýzy dat následuje kapitola zabývající se regionálními nerovnostmi na trhu práce a způsoby jejich eliminace. Dále následují kapitoly o podmínkách realizace APZ v jednotlivých krajích (řazených v abecedním pořadí), které mají jednotnou strukturu. Následuje shrnutí zjištění a doporučení pro zlepšení nastavení, realizaci a hodnocení APZ. -- ISBN : 978-80-7416-339-5 (brožováno). Kubát, Jan. Schebelle, Danica. Marešová, Helena. Táborská, Marie. Váňová, Jana politika zaměstnanosti * rekvalifikace * trh práce * region * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1