Počet záznamů: 1  

Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava

  1. Gruner, Wolf, 1960- Pronásledování Židů v Protektorátu Čechy a Morava : místní iniciativy, centrální rozhodnutí, reakce Židů 1939-1945 / Wolf Gruner ; z německého originálu Die Judenverfolgung im Protektorat Böhmen und Mähren ... přeložil Vladimír Čadský. -- Vydání první. -- Praha : Academia, 2019. -- (1938-1953 ; svazek 22). -- Anotace: Publikace naznačuje, že protižidovská politika byla nejen řízena z Berlína a určována okupanty, ale často ještě urychlována českou vládou nebo místními úřady. Iniciativní opatření Prahy leckdy předjímala centrální rozhodnutí v Německé říši a na dalších obsazených územích, jako například roku 1941 v otázce označení Židů. Na základě dosud neznámých týdenních zpráv Židovské náboženské obce v Praze, zasílaných Adolfu Eichmannovi, autor přináší první detailní analýzu důsledků pronásledování pro život židovských obyvatel, jakož i jejich reakcí a jejich odporu. -- ISBN : 978-80-200-3005-4 (brožováno). Čadský, Vladimír. [Judenverfolgung im Protektorat Böhmen und Mähren. Česky]. *21938-1953 ; svazek 220 žid * antisemitismus * represe * trestný čin proti lidskosti * Protektorát Čechy a Morava * druhá světová válka

Počet záznamů: 1