Počet záznamů: 1  

Střet zájmů a jeho řešení pomocí blind trustu či obdobného institutu

  1. Nezkusilová, Darina Střet zájmů a jeho řešení pomocí blind trustu či obdobného institutu / Darina Nezkusilová, Markéta Nováková. -- Praha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2019. -- (Srovnávací studie (Parlamentní institut) ; č. 5.387). -- Název z obálky. -- Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut. -- Na obálce: září 2019. -- Anotace: Publikace osvětluje princip blind trustu jako institutu sloužícího k zabránění střetu zájmů a limity jeho použití při dosahování tohoto cíle. Práce se zaměřuje jak na regulaci blind trustu jako takového, tak i na regulaci používanou v některých členských státech EU, které sice blind trust přímo neupravují, přesto jejich právní řád obsahuje právní úpravu sloužící k obdobným účelům. Nováková, Markéta. Parlamentní institut. Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna. *2Srovnávací studie (Parlamentní institut) č. 5.3870 zneužití pravomoci * svěřenská společnost * Evropská unie * Kanada * členský stát EU