Počet záznamů: 1  

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

  1. Mates, Pavel, 1947- Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů / Pavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, Olga Sovová, Eduard Bruna, Markéta Brunová. -- Vydání první. -- Praha : Leges, 2019. -- (Praktik). -- Anotace: Publikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí a osobních údajů v právu ústavním a unijním (GDPR), včetně jeho adaptace v českém právním řádu, obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku a v řadě zvláštních oblastí, jako je bankovnictví a platební styk, poskytování zdravotní péče se zdůrazněním významu informovaného souhlasu a speciální kapitola je věnována problematice ochrany těchto práv v kybernetickém prostoru. Autoři se zabývají rovněž prokazováním a zjišťováním totožnosti v soukromoprávních vztazích i v kontaktu s orgány veřejné moci. V závěrečné kapitole se věnují trestněprávní ochraně soukromí. -- ISBN : 978-80-7502-346-9 (brožováno). Valoušek, Martin, 1980-. Fialová, Eva, 1981-. Lechner, Tomáš. Hálová, Markéta. Sivák, Jakub. Sovová, Olga. Bruna, Eduard. Brunová, Markéta. *2Praktik0 ochrana soukromí * osobní údaje * ochrana dat * ochrana komunikací * Česká republika

Počet záznamů: 1