Počet záznamů: 1  

Jak jednat s klientem

  1. Solanský, Oldřich, 1963- Jak jednat s klientem : příručka pro advokáty / Oldřich Solanský. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- (Právní praxe). -- Anotace: Obsahem této publikace je především analýza problémů v sociální komunikaci. Kromě základních způsobů efektivní komunikace se zabývá paralingvistickými aspekty řeči, řečnickými a komunikačními chybami, zpětnou vazbou, nasloucháním, komunikačními bariérami, správnou argumentací, postupy při zvládání námitek a samozřejmě také neverbální komunikací. Dále autor věnuje pozornost asertivitě, sociální percepci a problémovým klientům. -- ISBN : 978-80-7400-758-3 (brožováno). *2Právní praxe0 schopnost komunikace * odborná kvalifikace * advokát

Počet záznamů: 1