Počet záznamů: 1  

Zákon o veřejných výzkumných institucích

  1. Kaplan, Tomáš, 1972- Zákon o veřejných výzkumných institucích : komentář / Kaplan, Sojková. -- Vydání první. -- V Praze : C.H. Beck, 2019. -- (Beckovy komentáře). -- Anotace: Publikace se zabývá problematikou veřejných výzkumných institucích, jejich existencí, předmětem činnosti, hospodařením s majetkem a působností jednotlivých orgánů a jejich zřizovatelů. To vše s důrazem na jejich specifičnost spočívající zejména ve financování činnosti převážně z veřejných prostředků. Právě tato skutečnost ve spojení s podstatou předmětu činnosti veřejných výzkumných institucí, jíž je výzkum a zajišťování jeho infrastruktury, hraje klíčovou roli v řešení právních otázek každodenní praxe těchto subjektů. -- ISBN : 978-80-7400-743-9 (vázáno). Sojková, Alžběta, 1987-. Česko. Zákon o veřejných výzkumných institucích (2005, novela 2017). *2Beckovy komentáře0 výzkumný ústav * výzkumný pracovník * zákon * komentář k zákonu * Česká republika

Počet záznamů: 1