Počet záznamů: 1  

Příběh zapomenuté univerzity

  1. Holečková, Marta Edith, 1979- Příběh zapomenuté univerzity : Universita 17. listopadu (1961-1974) a její místo v československém vzdělávacím systému a společnosti / Marta Edith Holečková. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. -- (Fontes ; 26. svazek). -- Anotace: Zájem československé zahraniční politiky o země třetího světa nabýval od poloviny padesátých let 20. století rozmanitých podob. Jednou z nich bylo poskytování stipendií pro studium na zdejších vysokých školách zahraničním studentům. Tento trend narůstal a vyústil v roce 1961 v založení vysoké školy pro cizince - University 17. listopadu. Československá společnost byla díky ní prvně konfrontována s větším množstvím etnicky a kulturně odlišných lidí. Přestože fungovala relativně krátkou dobu, zanechala v československém vysokoškolském prostředí výraznou stopu - tu představuje především vznik samostatného studijního oboru překladatelství a a tlumočnictví (translatologie). -- ISBN : 978-80-7308-921-4 (brožováno). *2Fontes ; 26. svazek0 univerzita * vysokoškolské vzdělání * zahraniční student * 60. léta 20. století * 70. léta 20. století * Československo

Počet záznamů: 1