Počet záznamů: 1  

Čtvrt století střední Evropy

  1. Křen, Jan, 1930- Čtvrt století střední Evropy : Visegrádské země v globálním příběhu let 1992 - 2017 / Jan Křen. -- Vydání první. -- Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. -- Anotace: Autor se věnuje soudobým dějinám států visegrádské čtyřky, které zasazuje do kontextu dějin evropských i světových. Jádrem knihy jsou chronologicky pojaté kapitoly paralelní historie visegrádských zemí, kombinované s kapitolami komparativními a syntetizujícími. Svůj originální výklad autor zahajuje rekapitulací vývoje těchto zemí ve 20. století, na niž navazuje kapitola o rozpadu sovětského bloku. Následuje postkomunistická transformace, přijetí do NATO a EU, začlenění do těchto struktur a finanční krize let 2008–2013. Zvláštní pozornost autor věnuje nezadržitelnému postupu globalizace, s jejími pozitivními stimuly i problémy. Zaměřuje se na domácí i zahraniční politiku, hospodářské a finanční otázky a především společnost v tomto regionu. Součástí výkladu jsou i exkurzy mimo střední Evropu (na neoliberální Západ, do Číny). -- ISBN : 978-80-246-3977-2 (vázáno). státy střední a východní Evropy * politický režim * společensko-hospodářské poměry * hospodářská reforma * změna politického režimu * evropská integrace * skupina Visegrád * 2. polovina 20. století * 1. polovina 21. století