Počet záznamů: 1  

Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky

  1. Schebelle, Danica Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky / Danica Schebelle, Jan Kubát, Pavel Bareš. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2018. -- Anotace: Cílem publikace je zmapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí ve vybraných krajích České republiky. Zřetel byl brán na preference rodičů cizinců ve výchově jejich dětí a na preference ve tvorbě hodnotových rámců dětí, s jejichž pomocí byly stanoveny oblasti výzkumu. Výsledky výzkumu byly obohaceny o poznatky získané na základě sekundární analýzy dostupných relevantních zdrojů a statistických dat. Součástí projektu bylo navržení vhodných opatření zaměřených na podporu a posílení procesu integrace nezletilých dětí cizinců z třetích zemí nejen v rámci vzdělávacího systému České republiky, ale především v rámci majoritní společnosti České republiky jako takové. -- ISBN : 978-80-7416-322-7 (brožováno). Kubát, Jan. Bareš, Pavel, 1978- cizí státní občan * dítě migrující rodiny * začlenění do společnosti * integrace přistěhovalců * vzdělávání cizinců * Česká republika

Počet záznamů: 1