Počet záznamů: 1  

Veřejný prostor v ohrožení

  1. Veřejný Veřejný prostor v ohrožení? : aktuální problémy městského veřejného prostoru z pohledu společenskovědních disciplín / Petr Kratochvíl (ed.). -- Praha : Artefactum, 2018. -- Anotace: Jedná se o velmi komplexní téma, neboť městský veřejný prostor má vždy nějaký fyzický tvar, je naplněn aktivitami, mezilidskými kontakty a vztahy, nese kulturní významy. Architektonicko-urbanistické, sociální a kulturní prvky se zde vzájemně propojují a podmiňují. I proto je vhodné v teoretických analýzách přistupovat k tomuto tématu z perspektivy různých vědeckých disciplín, jak se o to pokouší právě tato kolektivní publikace. Zastoupeny jsou v ní výklady sociologické, filosofické, právní a uměleckohistorické, analýz z pohledu teorie urbanismu i památkové péče, ale všímá si i živého umění v městském prostoru. -- ISBN : 978-80-88283-18-8 (brožováno). Kratochvíl, Petr, 1950-. Ústav dějin umění (Akademie věd ČR) město * městská zóna * urbanismus * sociologie měst * městské společenství