Počet záznamů: 1  

Ustavení parlamentu při vyhlášení samostatného Československa a Polska: dvě různé cesty s týmž cílem

  1. Kudrna, Jan, 1976 únor 12.- Ustavení parlamentu při vyhlášení samostatného Československa a Polska: dvě různé cesty s týmž cílem / Jan Kudrna. -- [Praha] : [Univerzita Karlova, Karolinum], [2018]. -- Anotace: Autor srovnává způsob vzniku prvních parlamentů v nově vzniklých státech Československo a Polsko v roce 1918. Československá politická reprezentace se rozhodla pro nepřímý způsob založení parlamentu, který byl dokonce oprávněn přijmout konečnou ústavu pro nový stát. Polští politici se rozhodli založit první parlament prostřednictvím všeobecných voleb. Oba způsoby byly z hlediska legitimity odlišné. vznik Československa (1918) * národní parlament * parlamentní volby * ústava * legitimita * Československo * Polsko * rok 1918 * 2. desetiletí 20. století