Počet záznamů: 1  

Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě

  1. Fialová, Zdeňka Ochranná a bezpečnostní pásma ve výstavbě : metodická pomůcka k činnosti autorizovaných osob / Zdeňka Fialová, Petr Serafín. -- 3. vydání. -- Praha : pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vydává Informační centrum ČKAIT, 2018. -- (Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob ; MP 10.3). -- Nad názvem: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT. -- Přehledy souvisejících právních předpisů. -- Anotace: Publikace je průřezovým dokumentem pojednávajícím o ochranných pásmech, bezpečnostních pásmech, hygienických pásmech, resp. pásmech obdobného významu. Obsahuje souhrn příslušných ustanovení právních předpisů upravujících uvedená pásma, jejich vyhlašování, rozsah a způsobe ochrany dotčeného území a další relevantní ustanovení k této tématice, potřebná pro přípravu a provádění, resp. i užívání staveb. -- ISBN : 978-80-88265-10-8 (Informační centrum ČKAIT ; brožováno). Serafín, Petr, 1952-. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Rada pro podporu rozvoje profese. *2Metodické pomůcky k činnosti autorizovaných osob ; MP 10.30 stavebnictví * správní opatření * Česká republika

Počet záznamů: 1