Počet záznamů: 1  

Základy sociologie a politologie

  1. Danics, Štefan, 1962- Základy sociologie a politologie / Štefan Danics, Josef Dubský, Lukáš Urban. -- 4. upravené a rozšířené vydání. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. -- Anotace: Autoři se snaží nejenom představit sociologii a politologii jako samostatné pedagogické disciplíny, ale propojit jejich úhel pohledu při analýze sociálních a politických problémů. Interdisciplinární systém těchto dvou blízkých společenskovědních oborů totiž analýzu výrazně obohacuje, o čemž se mohou čtenáři přesvědčit. Je to jedna z možností, jak lépe porozumět dnešní vzájemně propojené sociální a politické realitě. -- ISBN : 978-80-7380-751-1 (brožováno). Dubský, Josef, 1946-. Urban, Lukáš, 1977- sociologie * politologie