Počet záznamů: 1  

Kádry rozhodují, ovšem

  1. Štefek, Martin, 1985- Kádry rozhodují, ovšem : předjaří, pražské jaro a počátky normalizace v proměnách systému nomenklatury ÚV KSČ / Martin Štefek. -- Vydání první. -- Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019. -- (Humanitas ; 11. svazek). -- Anotace: Publikace zachycuje dynamiku tzv. předjaří, pražského jara a rané fáze normalizace prostřednictvím studia proměn jednoho z klíčových mocenských instrumentů režimů sovětského typu - systému nomenklatury vládnoucí komunistické strany. Autor sleduje dobové debaty západní sovětologie a pracuje s tezí, podle níž modernizace souvisí s pluralizací. Modernizační tlaky (mj. diskurz vědeckotechnické revoluce) v šedesátých letech vedly k opětovnému promýšlení způsobu jmenování lidí do vysokých pozic v politickém systému, hospodářství a společenských organizacích. Práce popisuje rozvolnění rigidity kádrové politiky v období před lednem 1968 a její zhroucení vlivem demokratizace během pražského jara. -- ISBN : 978-80-7308-905-4 (brožováno). *2Humanitas ; 11. svazek0 komunismus * Komunistická strana Československa * politologie * rok 1968 * období normalizace v Československu * Československo