Počet záznamů: 1  

Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce

  1. Brožová, Dagmar, 1958- Kapitoly z moderní ekonomie trhů práce / Dagmar Brožová. -- V Praze : C.H. Beck, 2018. -- (Beckovy ekonomické učebnice). -- Anotace: Publikace se zabývá procesy formujícími trh práce a probíhajícími na něm, vzájemnou závislostí a souvislostmi veličin, které v těchto procesech hrají hlavní role. Zkoumá rovněž příčiny a důsledky procesů, které se na trzích práce odehrávají, nebo tyto trhy ovlivňují a působí na ně z vnějšku. Podává ucelený pohled na trh práce jakožto dynamický systém, pojednávající jak o jeho základních principech jakožto trhu výrobního faktoru, tak o jeho zvláštnostech, neboť služba práce je neoddělitelně a exkluzivně vázána na člověka. -- ISBN : 978-80-7400-719-4 (brožováno). *2Beckovy ekonomické učebnice0 trh práce * nabídka zaměstnání * poptávka po zaměstnání * kolektivní vyjednávání * odborový svaz * nezaměstnanost * ekonomie

Počet záznamů: 1