Počet záznamů: 1  

Autorské právo

  1. Autorské Autorské právo ; Průmyslová práva : změny autorského zákona ; Průmyslová práva : rozsáhlá novela zákona o ochranných známkách od 1.1.2019 : užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, patentoví zástupci, vymáhání práv duševního vlastnictví, vybraná ustanovení souvisejících předpisů : redakční uzávěrka 1.3.2019. -- Ostrava : Sagit, [2019]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1305). -- Názvové informace z obálky. -- Anotace: Publikace obsahuje novelizovaný autorský zákon a zákon o ochranných známkách po rozsáhlé novele účinné od 1. 1. 2019 včetně příslušné vyhlášky. Dále zde najdete aktuální znění zákonů o ochraně průmyslových vzorů, o užitných vzorech, o vynálezech a zlepšovacích návrzích, o ochraně topografií, o patentových zástupcích, o ochraně práv k odrůdám, o ochraně olympijských symbolik; celkem 37 předpisů v úplném znění včetně vyhlášek a vybraných ustanovení souvisejících předpisů. Součástí publikace jsou přehledy mezinárodního práva duševního vlastnictví vázaného Českou republikou a práva duševního vlastnictví EU. -- ISBN : 978-80-7488-338-5 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 13050 autorské právo * průmyslové vlastnictví * vynález * označení původu * biotechnologie * ochrana odrůd rostlin * legislativa * Česká republika