Počet záznamů: 1  

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

  1. Hora, Ondřej, 1977- Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných / Ondřej Hora, Miroslav Suchanec, Markéta Horáková, Miroslava Rákoczyová a Tomáš Sirovátka. -- 1. vydání. -- Praha : VÚPSV, v. v. i., 2018. -- Anotace: Studie se zabývá vybranými programy APZ, jež byly poskytnuty uchazečům o zaměstnání v roce 2014. Ve studii jsou sledovány programy Odborných praxí pro mladé lidi do 30 let, rekvalifikace, společensky účelná pracovní místa a veřejně prospěšné práce. Kromě jejich dopadu na zaměstnanost se studie zaměřuje na analýzu opatření z hlediska cílenosti (tj. ke kterým skupinám nezaměstnaných byly jednotlivé programy směřovány) a z hlediska řešení dlouhodobé nezaměstnanosti. Cílenost a dopady programů na účastníky vyhodnocuje na základě dat o všech uchazečích o zaměstnání evidovaných Úřadem práce ČR. -- ISBN : 978-80-7416-336-4 (brožováno). Suchanec, Miroslav. Horáková, Markéta, 1975-. Rákoczyová, Miroslava, 1975-. Sirovátka, Tomáš, 1950- nezaměstnanost * veřejně prospěšná služba * rekvalifikace * Česká republika

Počet záznamů: 1