Počet záznamů: 1  

Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989)

  1. Biografický Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921-1989). L-Z / Petr Anev, Matěj Bílý (eds.). -- Vydání první. -- Praha : Academia : Ústav pro studium totalitních režimů, 2018. -- Praha : Academia, 2018. -- Anotace: Slovník podává přehled o životě a politické kariéře vedoucích funkcionářů KSČ. Díky přiřazení seznamu základních pramenů a literatury ke každému biografickému heslu může posloužit i jako základní východisko k hlubšímu studiu témat spojených s personáliemi komunistické strany. Obsahuje také úvodní studii nastiňující problematiku vzniku a proměn KSČ a KSS a zejména jejich volených orgánů v širším kontextu dějin Československa. -- ISBN : 978-80-200-2973-7 (Academia ; vázáno). -- 978-80-88292-15-9 (Ústav pro studium totalitních režimů ; vázáno). Anev, Petr, 1986-. Bílý, Matěj, 1986- vedoucí pracovník * komunistická strana * Komunistická strana Československa * životopis * Československo

Počet záznamů: 1