Počet záznamů: 1  

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí

  1. Systém Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí : souhrnná zpráva za rok 2017 = Environmental health monitoring system in the Czech Republic : summary report, 2017. -- 1. vydání. -- Praha : Státní zdravotní ústav, 2018. -- "Zpráva je zpracována na základě usnesení vlády č. 369/91 a č. 810/1998"--Rub titulní strany. -- Anotace: Cílem publikace je poskytnout validní informace pro rozhodování státní správy a samosprávy v oblasti politiky veřejného zdraví, a v rámci řízení a kontroly zdravotních rizik. Přínosem systému monitorování je i vytváření časových řad indikátorů, které dokumentují úspěšnost či nedostatky v plnění národních programů, týkajících se ochrany veřejného zdraví. Systém monitorování je realizován na základě Usnesení vlády České republiky č. 369/1991, je obsažen v zákoně o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. v platném znění, a je jednou z priorit Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky, který byl schválen Usnesením vlády č. 810/1998. -- ISBN : 978-80-7071-375-4 (brožováno). sledování životního prostředí * zdraví veřejnosti * zdravotní riziko * složení obyvatelstva * dynamika obyvatelstva * Česká republika * 2. desetiletí 21. století

Počet záznamů: 1