Počet záznamů: 1  

Postavení jednatele

  1. Pravdová, Markéta Postavení jednatele : právní a daňový pohled : komplexní řešení / Markéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková. -- První vydání. -- Praha : Grada Publishing, 2019. -- (Právo pro praxi). -- Anotace: Publikace objasňuje problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována také zastupování společnosti či možnému střetu zájmů. Seznamuje též s možnostmi nastavení smlouvy o výkonu funkce a způsoby odměňování. -- ISBN : 978-80-247-3150-6 (brožováno). Zachardová, Lenka, 1972-. Laštovičková, Lola. Dvořáková, Eva. Ďuríková, Zuzana. *2Právo pro praxi0 vedení společnosti * komerční firma * odpovědnost * odměňování za práci * souběh příjmů * Česká republika

Počet záznamů: 1