Počet záznamů: 1  

Úvod do kriminologie

  1. Tomášek, Jan Úvod do kriminologie / Jan Tomášek. -- Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2019. -- Anotace: Publikace je koncipována tak, aby čtenáře vybavila základními znalostmi potřebnými pro kritické hodnocení informací o kriminalitě, její struktuře a vývoji. Poukazuje na řadu mýtů a polopravd, které diskuse o zločinu, pachatelích i obětech již tradičně provázejí. Nabízí ucelený náhled na nejvýznamnější kriminologické teorie, a to jak ve vztahu k příčinám kriminality, tak k možnostem jejího omezování. Zabývá se aktuálními tématy, jako je recidiva a desistence, účinnost trestní politiky či prevence kriminality. -- ISBN : 978-80-7380-746-7 (brožováno). kriminologie * trestná činnost

Počet záznamů: 1