Počet záznamů: 1  

Trestní předpisy

  1. Trestní Trestní předpisy : trestní zákoník, trestní řád, ochrana svědka, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, Rejstřík trestů, soudnictví ve věcech mládeže, zajištění majetku, oběti trestných činů, amnestie, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob : novela TZ a TŘ od 1.2.2019 : redakční uzávěrka 1.1.2019. -- Ostrava : Sagit, [2019]. -- (ÚZ : úplné znění ; číslo: 1289). -- Názvové informace z obálky. -- Anotace: Publikace obsahuje aktuální znění 26 předpisů rozdělených do sedmi kapitol: trestní předpisy, výkon trestu odnětí svobody, zabezpečovací detence, výkon vazby, Probační a mediační služba, oběti trestných činů, rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii. Hlavní změny nastaly u trestního zákoníku a trestního řádu. -- ISBN : 978-80-7488-322-4 (brožováno). *2ÚZ : úplné znění ; číslo: 12890 trestní zákoník * trestní řízení * výkon trestu * trestní odpovědnost * soud pro mladistvé * promlčení výkonu trestu * legislativa * Česká republika

Počet záznamů: 1