Počet záznamů: 1  

Československé správní právo

  1. Hoetzel, Jiří, 1874-1961 Československé správní právo. Část všeobecná / Jiří Hoetzel ; editor Ondřej Horák. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Klasická právnická díla). -- "Ediční řada Klasická právnická díla vychází ve spolupráci s Nadací Hugo Grotius"--Údaj z titulní stránky. -- ISBN : 978-80-7598-168-4 (vázáno). Horák, Ondřej, 1978-. *2Klasická právnická díla0 správní kontrola * správní právo * správní řízení * správní soud * veřejná správa * ústřední orgány státní správy * Československo