Počet záznamů: 1  

Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

  1. Beran, Karel, 1975- Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva / Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn, Lucie Novotná Krtoušová, Pavel Ondřejek. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Právní monografie). -- Právní stav publikace je k 30.6.2018. -- Anotace: Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na právnickou osobu. Cílem předkládané monografie odpovědět na otázku, jak mohou právnické osoby v českém právním řádu právně jednat a (nejen za své jednání) také právně odpovídat. Zkoumány jsou obecné i zvláštní otázky subjektivity, právního jednání a odpovědnosti, procesního jednání, subjektivní a objektivní odpovědnosti, delegované zavázanosti či jednání statutárních orgánů právnických osob, jakož i problémy veřejnoprávních deliktů a působení základních práv na právní vztahy právnických osob. -- ISBN : 978-80-7598-043-4 (vázáno). Čech, Petr, 1975-. Dvořák, Bohumil, 1976-. Elischer, David, 1980-. Hrádek, Jiří, 1978-. Janeček, Václav, 1987-. Kühn, Zdeněk, 1973-. Novotná Krtoušová, Lucie, 1986-. Ondřejek, Pavel, 1982-. *2Právní monografie0 právnická osoba * odpovědnost * soukromé právo * Česká republika

Počet záznamů: 1