Počet záznamů: 1  

Elektronické právní jednání

  1. Kment, Vojtěch, 1965- Elektronické právní jednání : analýza s důrazem na využití elektronického podpisu a elektronické pečeti podle práva EU, České republiky a Německa / Vojtěch Kment. -- Vydání první. -- Praha : Wolters Kluwer, 2018. -- (Právní monografie). -- Právní stav publikace je k 10.6.2018. -- Anotace: Těžiště publikace spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou eIDAS. Jde zejména o prostý a kvalifikovaný elektronický podpis fyzických osob a elektronickou pečeť osob právnických. Výklad zahrnuje podrobný rozbor všech dílčích právních předpokladů uvedených institutů a podává i vysvětlení dopadů nařízení eIDAS do fungování státní správy i oblasti e-commerce. Monografie podává také srovnávací analýzu elektronického právního jednání podle práva EU, ČR a Německa. -- ISBN : 978-80-7552-814-8 (vázáno). *2Právní monografie0 elektronický podpis * právní informatika * Evropská unie * Česká republika * Německo

Počet záznamů: 1