Počet záznamů: 1  

Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989)

  1. Za svojí Za svojí ideou, za svým cílem (1939-1989) / Jaroslav Rokoský, Martin Veselý (eds.). -- Vydání první. -- Ústí nad Labem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ; Brno : Doplněk, 2018. -- (Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica ; XXI). -- 300 výtisků. -- Anotace: Naši předci byli v minulém století vystaveni těžkým dějinným zkouškám. Doba jim nepřála, do jejich životů zasáhly dva totalitní režimy, které zásadním způsobem proměnily českou společnost. Osudy lidí byly bohaté, rušné a plné zvratů. Různá témata kolektivní monografie zpracovaná nejmladší generací historiků z ústecké univerzity. Viz obsah knihy. -- ISBN : 978-80-7561-113-0 (Univerzita J.E. Purkyně ; brožováno). -- 978-80-7239-338-1 (Doplněk ; brožováno). Rokoský, Jaroslav, 1969-. Veselý, Martin, 1975-. *2Acta Universitatis Purkynianae, Facultatis Philosophicae. Studia historica ; XXI0 autoritativní režim * komunismus * nacionální socialismus * politická propaganda * občanská neposlušnost * Československo * historie