Počet záznamů: 1  

Milníky moderních českých dějin

  1. Rákosník, Jakub, 1977- Milníky moderních českých dějin : krize konsenzu a legitimity v letech 1848-1989 / Jakub Rákosník, Matěj Spurný, Jiří Štaif. -- Vydání první. -- Praha : Argo, 2018. -- (Historické myšlení ; svazek 74). -- Anotace: Kniha pojednává o meznících moderních českých dějin (1848, 1918, 1930, 1945, 1968 a 1989) z hlediska stabilizace, resp. destabilizace sociálního řádu. Autoři analyzují způsoby, jak historičtí aktéři čelili strukturálním změnám a kterak v jejich diskurzu byly tyto změny uchopovány. Spojující otázkou napříč sledovaným obdobím je kategorie lidského štěstí a jeho proměny jako nástroje mobilizace aktérů pro podporu historické změny v daném okamžiku. Zvláštní pozornost je věnována revizi zažitých historických obrazů, ať již jde o rakouský žalář národů, zlatý věk první republiky nebo souboj demokracie a totality po druhé světové válce. -- ISBN : 978-80-257-2518-4 (vázáno). Spurný, Matěj, 1979-. Štaif, Jiří, 1951-. *2Historické myšlení ; svazek 740 Čechy (země) * Československo * dějiny * 19. století * 20. století

Počet záznamů: 1